2020. február 15. -
Corinthia Hotel Budapest

Bál történet

A bál elnevezés olasz eredetű. A táncolni szóból, mint ballo, ballare ered, és feltehetően francia–német közvetítéssel jutott Magyarországra. A bálokra jellemző a szervezettség és a zártkörűség. Ezt ünnepélyességük és egyéb formaságok tükrözik.

 

A bálokat rendszerint a naptári év jeles napjain, ezenkívül nagyobb munkaalkalmak végén rendezték meg. Katonai bevonulás előtt tartották a regrutabálokat. Emellett zártkörű bálokként vannak számon tartva az úgynevezett páros, és nős bálok, amelyekre a legények jegyesükkel mentek el, illetve a fiatal és középkorú házasok voltak e rendezvények látogatói.

 

Nagyon népszerűek voltak a korosztályonként tagolt bálok, mint például a farsangi gyermekbálok, serdülőbálok, illetve a legény- és leánybálok, ahonnan kizárták a külön mulató házasembereket, férjes asszonyokat. A báloknál megfigyelhető a társadalmi rétegződés érvényesülése. Megkülönböztetünk foglalkozás szerint cselédbálokat, iparosbálokat, pásztorbálokat, és tűzoltóbálokat.

 

A 18. században a bálok helyszíne többnyire bérelt házaknál volt, később azonban a kocsmák, vendéglők helyiségeiben, sátorral fedett udvarain zajlottak le. A legnagyobb sikerrel zárult bálok a legények szervezésében születtek. Gondoskodtak a leányok ünnepélyes meghívásáról, a zenészek felfogadásáról és a bál rendjéről is. A bálok hagyománya máig eleven.

 

Európában a bálok történetisége hosszú időkre visszanyúló és tradíciójuk van. Az első bálokat a királyi udvarokban tartották. A bécsi Hofburg sok udvari bál helyszíne volt, csakúgy, mint Versailles. A későbbiekben, ahogy a polgárság megerősödött, a báloknak is a városok adtak otthont. E települések legszebb és legnagyobb épületei az operaházak voltak, így evidens, hogy a nagy bálok ott kerültek megrendezésre. Magyarországon két évvel az Operaház elkészülte után, 1886-ban rendezték meg az első bált.

 

Az évek során, a külsőségeket tekintve, a bál szinte mindenben megváltozott.
A vendégek hintó helyett taxival érkeznek, a fáklyák fényeit felváltotta az elektromos lámpa, és a hagyományos keringő, polka és cigányzene mellett ma már modernebb zenére is táncolhatunk. Viszont a hagyományokat megőrizve a nyitó tánc a palotás. A hölgyek szebbnél szebb ruháikban pompáznak a táncparketten. Olyan esemény ez, amelyen mindenki szeretne részt venni.